На четрдесет шестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева,   већници су разматрали девет тачака дневног реда.

Чланови Градског већа донели су четири мишљења којима се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлоге Одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсте тачке: Предлог одлуке о изради Плана развоја града Краљева за период 2022–2030.године, Предлог одлуке о одређивању локације за Регионални центар за управљање комуналним отпадом, Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања са финансијским планом ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2021. годину и Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања са финансијским планом ЈКП „Путеви“ Краљево за 2021. годину.

О доношењу ових одлука изјасниће се одборници Скупштине града Краљева на следећој седници Скупштине.

Донето је и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање енергетске ефикасности на територији града Краљева за уградњу соларних панела и пратеће инсталације, израду неопходне техничке документације и извештаја извођача радова.

Краљевачки већници су се позитивно изјаснили на Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину ради плаћања закупа изложбеног простора Д.О.О. за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац, у износу од 84.840,00 динара.

Такође, донето је и Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину која би користио Научно-пословни центар „WORLD“ ради плаћања закупа штандова, трошкова превоза учесника и других зависних трошкова у оквиру манифестације „Дани воћа, српске ракије и вина“, у износу од 250.000,00 динара.

Веће је донело  два закључка о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и то за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз учешће 15% грађана (реализација тачке Г.2.1.2 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021.годину) и изменило Закључак Градског већа број 06-122/2021-I од 12.05.2021.године, као и за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма (реализација тачке Г.2.1.3 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину) и изменa Закључакa Градског већа број 06-252/2021-I од 20.08.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email