Данас је одржана је Четрдесет трећа седница Градског  већа града Краљева, на којој је разматрано 3 тачке Дневног реда. Градско веће града Краљева је донело следеће :
Решење
о распореду коришћења буџетских средстава основног и средњег образовања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2014. годину;
Решење
  о распоређивању буџетских средстава индиректним корисницима буџета месним заједницама за 2014. годину;
Закључак
  о утврђивању Предлога закључка за седницу Скупштине града Краљева о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за 2013. годину;
Закључак  
о  усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за 2013. годину.

 

 

Print Friendly, PDF & Email