Чланови Градског већа расправљали су данас о Нацрту одлуке о буџету града Краљева за наредну годину и за предстојећу седницу утврдили Предлог одлуке који ће се наћи пред градским одборницима. У овом документу предвиђени су укупни приходи и примања у износу 3.339.000.000,00 динара и расходи од 3.528.551.000,00 динара, што чини буџетски дефицит од 188,7 милиона динара. Предвиђено је и да се тај буџетски дефицит коригује, односно умањи за 12  милиона динара, после чега би износио 176,7 милиона динара.
Према речима Милета Продановића, начелника Одељења за привреду и финансије, укупни расходи који ће бити на располагању буџетским корисницима износе 3.615.000.000,00 динара, што је износ основе за финансирање буџетских корисника у 2014. години. Разлика која се појављује, биће надомештена делом пренетих прихода (око 263 милиона динара) из ове у наредну буџетску годину, чиме је успостављена буџетска равнотежа.
У укупним текућим приходима највеће планирано учешће имају порески приходи (око 2.222.000.000,00 динара или око 60 процената), донације и ненаменски трансфери виших нивоа власти у износу од 22 процената (око 746 милиона динара који су већ опредељени Законом о буџету Србије за 2014. годину), док се остали приходи који чине 16,5 процената углавном односе на порез на имовину (само од накнаде за коришћење грађевинског земљишта 385 милиона динара).

За капиталне расходе буџетом је планирано 685 милиона динара, што представља умањење за тридесетак милиона динара у односу на ту ставку у овој години. Код свих буџетских корисника посебно су назначени пројекти које град, према речима аутора Нацрта одлуке о буџету, треба да финансира у наредном периоду, попут пројекта преузетог обавезама према Министарству здравља који подразумева борбу против комараца који су преносиоци вируса Западног Нила, пројекта елабората оправданости формирања нових општина, пројекта за истражне радње на каменолому у Лађевцима, пројекта везаног за „Медијапан“ и пројекта прекограничне сарадње.
Субвенције јавним предузећима планиране су у износу од 13 милиона динара, а дотације спортским организацијама и удружењима биће непуних 60 милиона динара.

Чланови Градског већа данас су расправљали и о Програму уређења грађевинског земљишта за 2014. годину, па јће се пред одборницима на наредној седници наћи предлог одлуке којим је за овај програм планиран износ од 1.174.900.000,00 динара. Према речима Ненада Нерића, директора Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“, однос између радова на одржавању (око 52 процента) и инвестиција (око 48 одсто) је неуједначен.
„Покушали смо да кроз овакав предлог, све оне функције које град има задржимо у добром и квалитетном стању, да кроз повећање средстава намењених пројектовању урадимо што већи број пројеката и да завршимо капиталне објекте“, рекао је Нерић.

Градски већници на данашњој седници су утврдили и предлоге одлука о образовању Савета за здравство и за родну равноправност, о саветнику за заштиту права пацијената на територији града Краљева, о висини накнада за рад у Надзорним одборима, а усвојено је и неколико решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве.
Након расправе о данас усвојеном Нацрту решења о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈЕП „Топлана“ о утврђивању цене за испоручену топлотну енергију тарифним купцима у објектима где су уграђени мерачи топлоте. Предвиђено је да варијабилни део, по јединици количине испоручене топлотне енергије износи 7,90 дин/kWh, а фиксни 45 дин/м2 месечно, односно 90 динј/м2 уз шестомесечно плаћање. Према овој Одлуци, примена тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије из система даљинског грејања за кориснике из групе купаца који топлотну енергију користе за грејање пословног простора, почеће 1. јануара наредне године.  Предложено решење наћи ће се пред градским одборницима на предстојећој седници градске скупштине.
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email