Добра градска управа свој рад заснива на законитиости, економичности, транспарентности и делотворности, која подразумева да грађани са што мање компликованих процедура могу да остварују своја права, порука је са данашњег састанка којим је обележен почетак четврте фазе пројекта  „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу".
Уз финансијску подршку Швајцарског секретаријата за економске односе. носиоци пројекта су Град Краљево, Стална конференција градова и општина и ОПТИМУС – Центар за добро управљање. Према речима Предрага Цветковић, стручњака за регулаторну реформу испред “Оптимуса”,током ранијих фаза направвљен је инвентар свих административних поступака који се спроводе у градској управи у Краљеву. Ти поступци су аналаизирани по питању легалности и поштовања рокова, документације коју је потребно прикупити за подношење захтева. У другој фази пројекта обављене су консултације са пословним сектором, током које су од привредника добијене препоруке за поједностављивање и унапређење процедура. Након урађене експертизе предлога који су стигли из пословног сектора, али и од стране градских службеника, припремљене су збирне препоруке за поједностављење административних поступака.
То подразумева да су тим документом прецизирани скраћени рокови за  доношење решења, односно за доставу одговора странкама по захтевима, елиминисана је непотребна документација која је до сада тражена приликом подношења захтева.

„Одређена документација убудуће ће моћи да се прибавља и по службеној дужности, поједине таксе и накнаде су укинуте или смањене, увели смо стандардизоване обрасце, а све то са циљем да се пословном сектору и грађанима олакша подношење захтева, односно комплетних услуга које пружа локална администација“, рекао је Цветковић.
Након што је препоруке усвојила Радна група за спровођење овог пројекта, након чега су органи града Краљева донели одговарајуће одлуке, у циљу њихове лакше имплементације.

Цветковић је истакао задовољство због сарадње са локалном самоуправом у Краљеву која је, како је оценио, препознала значај овог пројекта, како по питању самог ефикаснијег и квалитетнијег рада локалне администрације, тако и по питању олакшања које ће имати странке за остваривање права која су у надлежности локалне самоупаве.
У последњој, четвртој фази пројекта, биће успостављен електронски регистар административних поступака, како би странке могле на транспарентан начин имале увид у то како се спроводе административни поступци.

„Ичекујем да по завршетку тог пројекта пословни сектор и грађани Краљева буду задовољни начином функционисања локалне администрације“, рекао је Цветковић.
Према оцени начелника Градске управе Милоша Петровића, одлука да се уђе у овај пројекат била је мотивисана сликом оног што у развијеном свету зову добром управом.

„Делотворност значи да грађани могу на лакши начин да остваре своја права, без непотребнизх процедура, а иновативност подразумева нове активности које спроводи Градска управа, идући у сусрет неким новим прописима“, пецизирао је Петровић и подсетио да је при Влади Србије формирана Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа.
Он је додао да је у току израда Стратегије регулаторне реформе од 2013. до 2015. године и да је Краљево једна од ретких локалних самоуправа у Србији која спроводи регулаторну реформу на локалном нивоу.

„Преостаје да се данас договоримо о начин у имплементације онога што је до сада усвојено, што представља можда најтежу фазу у спровођењу ове реформе“, оценио је начелник Градске управе.
Ово ће, према његовим речима, бити начин да се превазиђе све оно што је изазвало изреку у народу познату као „фали ти један папир“.

„Сада ћемо ми за потребе грађана прибављати тај један неопходан папир, јер ћемо по службеној дужности прибављати све оно што грађанима треба, а да Градска управа тиме располаже“, појаснио је Петровић.
Уговор о реализацији овог пројекта између града Краљева, Сталне конференције градова и општина и Оптимуса потписан је у новембру прошле године, а предвиђено је да траје до фебруара 2014. године.

У периоду између два састанка донет је Правилник о рационализацији рада Градске управе којим су тачно прописане обавезе унутрашњих организационих јединица у поступању, одређена су лица која су задужена за прибављање докумената по службеној дужности и установљење су e-mail адресе преко који ће се тај посао обављати.
Град Краљево ослобођен је обавезе финансијског учешћа у пројекту чији је циљ унапређење пословног окружења уз скраћење времена и смањење трошкова пословања за привреднике, кроз поједностављење пословних административних поступака Градске управе и повећање транспарентности.
 
 

Print Friendly, PDF & Email