У Краљеву је од 31. октобра до 2. новембра одржана прва Едукативна радионица за заштиту певања уз гусле. Ради се делу пројекта Српског етномузиколошког друштва који је обухватио још и заштиту свирања на гајдама, фрулашке праксе и певање грокталица, а подржало Министарство културе и информисања РС. За реализацију Радионице у Краљеву заслужни су координатор др Данка Лајић Михајловић, етномузиколог из Музиколошког института САНУ,предавач Бошко Вујачић, реномирани гуслар, а посебно организатор Радован Пековић, председник Друштва гуслара „Жича“ и наставник у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Краљеву. Вредност идеје да се у оквиру мера заштите предложених у оквиру уписапевања уз гусле на националну листу нематеријалног културног наслеђа (2011) организује радионица у оквиру које ће се поучити и охрабрити млади гуслари, али и њихови учитељи, родитељии локалне средине, препознале су и значајне краљевачке институције образовања и културе – Музичка школа, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ и Народни музеј. Тако су се практични и теоријски часови одржавали у функционалном и подстицајном амбијенту школе, полазници су се упозналиса учесницима радионица Библиотеке у оквиру којих се на различите креативне начине одвија едукација о епској традицији, а обишли су и поставке Музеја, са посебном пажњом за ону посвећену Првом светском рату. У оквиру програма Радионице организована је и демонстрација израде гусала, коју је извео искусни мајстор Милић Шапоњић из Чачка. Радионици је присуствовало двадесет полазника-гуслара из различитих места у Србији, међу којима и дечаци са Косова и Метохије, као и деца из Сребренице, што је био максималан број у односу пројектни план. Иако сразмерно кратко, време је ефикасно искоришћено за преношење општих поука, али и за индивидуални рад, а од дугорочне важности је подстрек који је полазницима донео рад и дружење са угледним гусларом Б. Вујачићем, па се може закључити да је циљ Радионице у потпуности остварен. Сви су пожелели да овакви сусрети постану редовни и да трају дуже, како би ефекти подучавања били још значајнији. Стварању предуслова за то медијском промоцијом пројектадопринела је Микс телевизија из Краљева, показујући своју одговорност и ангажованост на квалитетним пројектима у култури и образовању.

            Да је Краљево средина са великим интересовањем за епску традицију показује и посета концерту Гусле о Великом рату за слободу малог народа, који је с поштовањем за страдалеу том рату организовало Друштво гуслара „Жича“ у сарадњи са Друштвом гуслара „Вук Караџић“ из Београда и Домом Војске у Краљеву, а под покровитељством Града Краљева. Према сценарију Милутина Шарца, члана ДГ „Вук Караџић“, програм је имао културно-образовни карактер, подсећао је на историјске догађаје и личности кроз драмску нарацију и певање уз гусле. Публика је са високим емотивним набојем пратила потресне податке, али и уметничку експресивност певања уз гусле. Посебну приврженост показала је према „својој“ Бојани Пековић, девојчици која је дала велики допринос промоцији гусала, али и родног града. Несумњиво је да средине попут Краљева заслужују посебно признање за очување националног нематеријалног културног наслеђа, као и духовности у савременом друштву уопште.
                                         

Print Friendly, PDF & Email