На деведесет другој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, градски већници су разматрали једанаест тачака дневног реда.

Веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о преносу права јавне својине на непокретностима граду Краљеву за потребе Краљевачког позоришта.

Донета су два закључка којима се утврђује Предлог решења о именовању директора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево односно Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево.

Градски већници позитивно су се изјаснили на Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период јануар-јун 2022. године односно на Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период јануар–јун 2022. године.

О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној  Скупштини града Краљева.

Чланови Већа донели су Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01. 01. до 30. 06. 2022. године.

На седници Градског већа донето је Решење о измени Решења о утврђивању распореда и времена дневног коришћења без накнаде нове хале у Краљеву у наредној спортској години од 01. 09. 2022. године број 011-258/2022-I од 17. 08. 2022. године, као и Решење којим се даје сагласност Спортском центру „Ибар“ да изда у закуп подтрибински – сутеренски простор у делу Атлетског стадиона спровођењем поступка непосредне погодбе.

            Веће је донело Решење о измени Решења Градског већа града Краљева о образовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града број 011-331/2019-I од 06. 12. 2019. године и број 011-181/2021-I од 25. 06. 2021. године.

Краљевачки већници расписали су Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији града Краљева за 2022. годину и Јавни позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда.

            Донето је Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину у износу од 97.200,01 динара ради плаћања Д.О.О за туризам, угоститељство и сајамске манифеатације „Шумадија сајам“ Крагујевац поводом одржавања сајма пољопривреде у Крагујевцу 08–11. септембра 2022. године.

Print Friendly, PDF & Email