На деведесет првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао заменик градоначелника Вукман Ракочевић, пред већницима се нашло дванаест тачака дневног реда.

Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току јула 2022. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за јул 2022. године.

Веће је донело Закључак о прихватању иницијативе за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана (реализација тачке Г. 2.1. 2. Програма уређивања грађевинског земљишта).

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.500.000,00 динара, за покривање дела месечних обавеза за јул 2022. године по Одлуци о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева.

Донето је осам решења Градског већа града Краљева којим се одбијају као неосноване жалбе односно приговор грађана, управника стамбених заједница и предузетника на решења Одељења за инспекцијске послове – Инспекције за саобраћај и путеве, Одељења за друштвене делатности и Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева.

Градско веће је донело Решење којим се усваја захтев грађана из Краљева –  Шумарице, у вези са плаћањем дуга на шездесет једнаких месечних рата, на основу Пресуде Основног суда у Краљеву.

Print Friendly, PDF & Email