На деведесет седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали четири тачке дневног реда.

Донета је Одлукa о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима на којима се плаћа накнада за паркирање.

Већници су донели два решења – о давању у закуп дела објекта који се налази на кп број 8767 КО Ушће, у приземљу објекта Дома културе у Ушћу, који ће у својству закупца користити Планинарско друштво „Радочело“ Ушће, на одређено време, на период до 10 година односно о давању у закуп непосредном погодбом непокретности – посебног дела Објекта број 1, шалтер број 7 Градске управе града Краљева, који ће у својству закупца користити Јавно предузеће „Пошта Србије“ Београд на одређено време, на период до 10 година.

Веће је донело Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана (реализација тачке Г.2.1.2. Програма уређивања грађевинског земљишта) и измени Закључка Градског већа број: 06-106/2022-I од 20. 04. 2022. године.

Print Friendly, PDF & Email