На деведесет трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло шест тачака дневног реда.

Веће је донело Закључак о утврђивању Нацрта стратегије безбедности саобраћаја на путевима града Краљева за период од 2022. до 2028. године, са Акционим планом безбедности саобраћаја за исти период и Анализом стања безбедности саобраћаја, 2016–2021. године, и упутило Јавни позив за учешће на јавној расправи о нацрту стратегије безбедности саобраћаја.

Донета су два закључка којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Краљево за период јануар–јун 2022. године односно Предлог решења о изменама Решења о образовању Стамбене комисије за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп за седницу Скупштине града Краљева.

Краљевачки већници расписали су Јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Краљева за 2022. годину.

На 93. седници Градског већа донето је Решење о давању сагласности Горану Пузовићу из Краљева за парцелацију катастарске парцеле број 153/4 КО Мељаница ради одвајања дела предметне катастарске парцеле, отуђења непосредном погодбом и формирања јединствене катастарске – грађевинске парцеле.

Већници су донели Закључак којим се утврђује текст Предлога Измене програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email