На Берановцу су у четвртак, 20. августа, предати кључеви корисницима стамбених јединица који су им
додељени у оквиру пројекта „Програм помоћи избеглим и расељним лицима обезбеђивањем
алтернативних стамбених решења", који је финансирала Европска унија преко европске агенције
за реконструкцију, а реализовали хуманитарна организација ХЕЛП и град Краљево, у сарадњи
са Комесаријатом за избеглице Републике Србије.
Свечаном потписивању уговора и додели кључева присуствовали су и градоначелник Краљева
Љубиша Симовић, помоћници градоначелника, члан Градскогвећа Данијела Милетић-Миладиновић,
повереник за избеглице Слобо Станишић, други представници града, као и представници ХЕЛП-а,
УНХЦР-а, ЈП ОСА, Центра за социјални рад, извођача и других који су учествовали у овом пројекту.
Кључеве је добило 48 породица – 38 породица интерно расељених лица, шест са више малолетне
деце и четири социјално угрожене породице.
Додељене станове, према уговору са градом Краљевом, корисници добијају на три године, и то без
плаћања накнаде за коришћење стана, већ само комуналија (струја, вода, канализација, телефон итд),
а након истека овог уговора носиоци станарског права могу да закључе нови уговор на одређено
време којим ће, поред текућих комуналних трошкова, плаћати и закуп станова у складу са важећим
законским прописима.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email