„Одлуке које примењујемо имају недостатке, због којих је начелницима свих служби дат налог да припреме њихове измене", рекао је данас, образлажући поједине одлуке 21. редовне седнице Градског већа, заменик градоначелника Милун Јовановић.

            Чланови Градског већа данас су одлучивали о жалбама на Одлуку о додели стипендија студентима града Краљева за школску 2012/2013 годину које је изјавило двадесет високошколаца и свих 20 жалби је одбијено као неосновано.

            – Нажалост, код креирања ранг листе, према постојећим правилима, није само успех студената одлучујући, већ постоје и социјални аспекти и дефицитарност појединих професија, о чему документ издаје Национална служба за запошљавање. Били смо једногласни у оцени да те услове убудуће треба избацити, како би стипендије добијали студенти са високим просечним оценама – рекао је заменик градоначелника Милун Јовановић.

            Према његовој оцени, са којом су се сагласили и присутни чланови Градског већа, средства која се у те сврхе издвајају из градског буџета су мала, јер само 50 студената са територије града добија та средства, па је мишљење да ту позицију треба повећати, како би већ наредне године већи број студената могао да буде стипендиран.

            – Рекао бих да су ови добри студенти жртве одлуке коју нисмо стигли да изменимо – рекао је заменик градоначелника.

            Чланови Градског већа данас су одлучивали и по жалбама изјављеним на решења и закључке Одељења за друштвене делатности, Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности и Одељења за инспекцијске послове.

            – Неке од жалби решене су позитивно, а друге негативно, све у зависности од аргумената који су нам били доступни – прецизирао је заменик градоначелника Милун Јовановић.

            Градско веће одлучивало је данас и о предметима у којима је Управни суд уважио тужбе и поништио решења Градског већа налазећи да постоје повреде правила поступка које веће као тужени орган треба да отклони.

 

 

Print Friendly, PDF & Email