Градско веће града Краљева је на Двадесетпрвој (ванредној) седници одржаној 01.10.2009. године:
– утврдило пројекте са којима ће град Краљево конкурисати за средства из НИП-а, и размотрило питање обезбеђивања средстава у висини од 35% за суфинансирање предложених пројеката у буџету града Краљева за 2010. годину ,
– размотрило амандмане (укупно 3), које је на предлог Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2009. годину поднела Одборничка група Нова Србија-Велимир Илић, и дало мишљење за седницу Скупштине града;
– размотрило амандмане (укупно 6), које је на предлог Измене и допуне Програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта за 2009. годину поднела Одборничка група Нова Србија-Велимир Илић, и дало мишљење за седницу Скупштине града;
– донело закључак о повлачењу предлога Програма за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, увршћеног у предлог Дневног реда Осамнаесте седнице Скупштине града Краљева под тачком 3 и
– донело закључак о повлачењу предлога Одлуке о давању овлашћења градоначелнику за закључење уговора о обављању комуналних делатности са ЈКП „Водовод" Краљево, увршћеног у предлог Дневног реда Осамнаесте седнице Скупштине града Краљева под тачком 4.

 
 

 

Print Friendly, PDF & Email