Градско веће града Краљева је на Двадесеттрећој (редовној) седници одржаној 16. октобра 2009. године је:
-решавало по жалбама изјављеним на решења Одељења за инспекцијске послове;
-дало предлог даљег поступања по упознавању са пресудом Окружног суда у Краљеву У. бр. 49/09 од 08.09.2009.године;
-донело неколико закључака поводом рада Градског већа и
-донело распоредно решење за период октобар-децембар 2009. године, на име учешћа града Краљева у  финансирању редовног рада удружења грађана из области културе и социјалне заштите.
 
 

 

   Посета одељењу скупштинских послова                                                     15.Октобар 2009

Дана 15.10.2009. Град Краљево у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина је и посетом представника средњих школа Одељењу за скупштинске послове Градске управе града Краљева обележио Европску недељу демократије.
Посета Одељењу за скупштинске послове Градске управе града Краљева где је представљен начин организовања и рада градске Скупштине и овлашћења одборника.
Начелник Одељења за скупштинске послове Милош Петровић је представио начин организовања и рада градске Скупштине, овлашћења одборника. Представљен је ниво власти који је најближи грађанима, на коме треба да се одлучује о питањима образовања, социјалне заштите, здравства, комуналних услуга, заштите животне средине, подстицаја економског развоја, привлачења капитала и другим питањима од најнепосреднијег интереса за локално становништво.
Ове активности се спроводе у сврху промоције рада локалних изабраних представника и власти са једне стране, као и унапређења знања грађана о локалним властима и охрабривању грађанског учешћа на локалном нивоу са друге стране.
Престављање је презентовано у скупштинској сали и Клубу одборника у згради Скупштине града.
 

 

Пројекат "Изградња мини пич терена"                                                             15. Октобар 2009

Град Краљево потписао је Уговор о међусобним правима и обавезама у оквиру реализације Пројекта „Изградња мини пич терена" са Министарством омладине и спорта Републике Србије, Фудбалским савезом Србије (ФСС) и International Management Group (IMG) 19. октобра 2009. у Београду.
У име градоначелника града Краљева, потписивању уговора присуствовали су помоћник градоначелника за омладину и спорт Вукман Ракочевић и шеф Кабинета градоначелника Данијела Граховац, док су друге уговорне стране – суфинансијере представљали министар омладине и спорта Снежана Самарџић-Марковић, председник ФСС Томислав Караџић и генерални дуиректор IMG Дино Бићато.
Реализација пројекта подељена је у две фазе – припремне радове реализује корисник – град Краљево, а финансирање и извођење завршних радова на изградњи мини пич терена реализују суфинансијери са извођачем радова.
Овај пројекат се финансира из буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта и донација Фудбалског савеза Србије и Краљевине Норвешке.
 
                                         

 

Print Friendly, PDF & Email