У оквиру Евромедитеранског конгреса Европске географске асоцијације, који се од 20. до 25.
априла одржава на Гочу за око 100 студената из 18 европских земаља, у среду, 22. априла,
за једну радну групу од 14 студената, у згради Скупштине града Краљева организовано је
предавање.
Први део предавања био је посвећен развоју односа Србије и Европске уније, а предавач
је био народни посланик Иван Јовановић. Други део – о припреми локалне самоуправе
за процес европских интеграција, представио је Марко Живковић, из Службе за
управљање пројектима и локални економски развој.
Циљ предавања био је да се студенти из европских земаља информишу о проблемима
Србије на путу ка Европској унији, као и како се локална самоуправа припрема за тај процес.
Организатор је била локална самоуправа.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email