Трговина људима је глобални феномен у којем се жене, деца и мушкарци подвргавају разноврсним облицима злостављања и искоришћавања, чиме се повређују њихова основна права. Он погађа све земље – оне у политичкој и економској транзицији, неразвијене и земље у развоју. Чињеница је да жртва трговине људима може бити свако, независно од порекла, година, националне припадности, образовања, социјалног статуса.  ˃˃˃ опширније

 

         

Print Friendly, PDF & Email