„Град Kраљево је разочаран што је одлична идеја државе Србије и свих локалних самоуправа у земљи злоупотребљена и што су грађани Kраљева преварени. Град ће предузети све правне кораке како бисмо успели да казнимо оне људе који су преварили велики број Краљевчана односно Град Kраљево ће поднети кривичну пријаву, а очекујемо да ће се и сви грађани који су оштећени придружити кривичном гоњењу“, рекао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић поводом подношења кривичне пријаве против предузећа „Exprespvc“ из Краљева.

Ово предузеће, као прворангирано на основу јавног позива за привредне субјекте који ће да изврше замену столарије грађанима Краљева који су за то испунили услове, није испунило своје обавезе према дванаест краљевачких породица које су новац уплатиле унапред. Оно је од њих узело 876.000 динара да постави нову столарију на објектима, али ни после девет месеци посао није ни започело. Три породице, које су такође изабрале ову фирму, новац нису уплатиле.

Приликом избора најповољнијих понуда за извођење ових радова, будући да су сви услови које је Министарство рударства и енергетике поставили били испуњени, није било разлога за сумњу у обављање преузетог посла. Министарство је правилницима и текстовима јавних позива дефинисало услове, од којих је предузеће морало да испуни само три: да је шест месеци регистровано код Агенције за привредне регистре, да није у блокади, да има атесте за материјале и опрему. Провером у Народној банци и Агенцији за привредне регистре утврђено је да предузеће испуњава све наведене услове.

Оштећени и преварени суграђани неће сами морати да решавају овај проблем.

„Град Kраљево ће обезбедити додатна финансијска средства из свог буџета како би успео да надокнади штету свим превареним грађанима Краљева“, поручио је градоначелник др Предраг Терзић.

Print Friendly, PDF & Email