Градовима и општинама у којима се спроводи пројекат „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу" недавно се прикључио и град Краљево. Уговор са имплементационим партнерима – Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) – Савезом градова и општина и Центром за добро управљање ОПТИМУС потписан је 19. новембра 2012. године. Пројекат ће, према Акционом плану, трајати 16 месеци и биће спроведен кроз четири фазе. Укупна вредност пројекта је 147.942,00 евра, а финансира га Швајцарски државни секретаријат за економске послове (SECO), с тим што и град Краљево учествује са 14.500 евра тј. око 10 процената вредности пројекта.
У циљу унапређења пословног окружења, смањења трошкова и времена потребног за пословне активности, али и ризика пословања, у Градској управи града Краљева, захваљујући овом пројекту, биће поједностављени административни поступци и примењени принципи доброг управљања. Привредни субјекти и грађани добиће транспарентну, бржу и квалитетнију услугу, кроз убрзану процедуру решавања захтева, што ће им уштедети и време и новац. Електронски регистар административних поступака, као један од производа примене пројекта, олакшаће и убрзаће подношење захтева Управи, али и добијање тражених докумената и информација. То ће и странкама (привредницима и грађанима) и запосленима у Градској управи бити од вишеструке користи.
Како би се најпре они упознали са пројектом и својим задужењима у оквиру реализације, за запослене у Градској управи града Краљева 4. и 5. децембра 2012. године одржана је обука о регулаторној реформи и припреми инвентара административних поступака. Дводневној обуци присуствовали су чланови Радне групе и запослени који ће учествовати у спровођењу пројекта.
У пројекат су укључени и градоначелник града Краљева, начелник Градске управе, начелници и заменици начелника одељења, шефови одсека и служби.
У Краљеву је при крају припремна фаза, која подразумева формирање основе за успешан почетак пројекта. Следи прва фаза, у којој ће бити мапирано садашње стање, кроз припрему инвентара административних поступака.  

Print Friendly, PDF & Email