Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) обратила се саопштењем јавности у Србији којим изражава забринутост због најава из Владе Републике Србије о смањењу пореза на зараде, посебно зато што су локални приходи већ значајно смањени, последњи пут у овој години и то за 15 одсто што је био резултат претходног смањења пореза на зараде.

Прошле јесени је укинут низ локалних прихода, а од јануара 2014. укида се и накнада за коришћење грађевинског земљишта, још једног значајног извора локалних прихода. Истовремено нису смањиване обавезе и расходи; штавише, општине су у претходном периоду услед раста прихода због финансијске децентрализације, добиле и нове надлежности које захтевају финансирање, а новца је све мање. у свом саопштењу Владу Србије и јавност да је порез на зараде један од најважнијих прихода локалних власти, који чини и до 50 одсто локалних буџета и да измене у овој области, које се најављјују уколико се не договоре са њима, могу угрозити финансирање и обављање важних послова за које су надлежни градови и општине у Србији.

СКГО обавештава јавност да ће наредне недеље бити одржана седница Председништва СКГО, које чине градоначелници и председници општина и 22 града и општине, на коме ће бити размотрене ове најаве из Владе Србије. На ову седницу СКГО позива и ресорне министре привреде, финансија и локалне самоуправе, како би се заједнички у партнерству размотриле идеје из Владе и пронашло решење које ће омогућити привредни развој а неће бити на штету финансирања градова и општина.

СКГО поздравља све активности Владе Републике Србије и најаве да ће бити интезивирати реформе у циљу повећања привредне активности и запошљавања грађана, али истовремено истиче да је веома важно да локална самоуправа има стабилан и предвидив извор прихода како би наставила да пружа услуге грађанима и привреди.

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА                                          10. септембар 2013.

 

Градски већници разматрали су данас, пред наредну седницу градске скупштине, неколико важних тачака, између осталих и Нацрте одлуке о ребалансу буџета за ову годину, о приступању реализацији пројекта „Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици, о изменама и допунама Програма уређења грађевинског земљишта Дирекције за планирање и изградњу и , о образовању  Комисије за именовање директора јавних и јавно-комуналних предузећа.

            Према речима начелника Одељења за привреду и финансије, Одлука о ребалансу овогодишњег градског буџета о којој ће расправљати одборници на наредној градској скупштини, представља важан документ и везана је за пројектно финансирање свих активности града у 2013. години, односно изменама и допунама које ће због тога доћи у наредном периоду. Предлог Одлуке о ребалансу буџета утврђује Градско веће као извршни орган и тај предлог упућује се градској скупштини на усвајање.

„Кроз извештаје о реализацији буџета за прва три и првих шест месеци ове године имали смо прилике да се упознамо са остварењем буџетских прихода, односно расхода код свих буџетских корисника, а једна од основа за Нацрт одлуке о ребалансу била је у измени Закона о порезу на доходак грађана, који је ступио на снагу 1. маја 2013. године и због које ће доћи до смањења буџетских прихода локалне самоуправе за 15 до 20 одсто" – појаснио је начелник Одељења за привреду и финансије Миломир Продановић.

У Извештају о реализацији буџета за периоду јануар-јун 2013. године утврђени су укупни текући приходи у износу од 1.453.202.343,00 динара или 49,2 одсто у односу на планиране приходе.

Према речима градоначелника Краљева Драгана Јовановића, то показује солидно пуњење буџета, јер пракса показује да је друга половина године увек боља по питању пуњења буџета.

У исто време, укупни расходи и издаци за првих шест месеци ове године реализованису у износу од 1.285.328.238,00 динара.

„У поређењу са извештајним периодом прошле године, приходи су номинално смањени за 83,8 милиона динара или 5,5 одсто, односно, реално за 15,3 процента. По основу смањења пореза и повећања основице неопорезивог дела, процењује се и смањење прихода у буџету од пореза на зараде на годишњем нивоу у висини од 9 до 10 процената укупних прихода, односно – до краја буџетске 2013. године у износу 5 до 6 процената или у износу од 140 до 150 милиона динара", рекао је у изјави медијима градоначелник Краљева Драган Јовановић, додајући да то, практично, значи да ћемо идуће године у буџету, по основу ових пореза, имати око 300 милиона динара мање.

Предлогом Одлуке о ребалансу буџета за 2013. године планирани су укупни приходи од 3.064.910.000,00 динара и расходи у износу од 3.349.619.000,00 динара, по основу чега планирани буџетски дефицит износи 284.709.000,00 динара.

„Фискални дефицит у нето износу од 269.710.000,00 динара и отплата главнице дуга у износу од 77.200.000,00 динара, финансираће се из пренетих буџетских прихода у претходном периоду у износу од 346.910.000,00 динара", појаснио је градоначелник Јовановић.

Он је додао да ће, по оваквом предлогу, град Краљево на располагању имати укупно 3.426.820.000,00 динара. За буџетску резерву планирана су средства у износу од 30 милиона динара. Појединачно, планирана су додатна средства од 2.700.000,00 динара за накнаде и дневнице одборника. Рационализацијом расхода планирано је смањење сталних трошкова, трошкова путовања и материјала за 550.000 динара. Планирано је и смањење трошкова за исплате по уговорима  за 1.111.800,00 динара, јер ће убудуће комисије моћи да заседају само једном месечно, а чланови комисија ће дневнице моћи да добију само ако заседају ван радног времена.

На расходној страни, за специјализоване услуге планирани су додатни расходи за спровођење пројекта „Унапређење капацитета локалне самоуправе" и за израду идејног и главног пројекта за изградњу Музичке школе у Краљеву. За субвенције јавним предузећима („Водовод" – 15 милиона, „Чистоћа" 5.100.000 динара, „Топлана" шест милиона за набавку енергената, „Пијаца" за додатно опремање и „Путеви" – пет милона за набавку трактора)  планирано је додатних укупно 35.100.000,00 динара.

„То су последње субвенцје јавним предузећима, јер их више неће бити, а они ће убудуће морати искључиво тржишно да послују и да својим капацитетима стану на здраве ноге", рекао је градоначелник.

За накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је додатних 15.795.000,00 динара због повећаних расхода по основу незапослених породиља, превоза одрђених категорија, пројекта Дневни центар за старе и накнаде за вантелесну оплодњу. За дотације невладиним организацијама, односно цркви свете Тројице планирано је додатних милион динара за дотације постављање сатног механизма у врху звоника.

На позицији која предвиђа субвенције приватним предузећима, планирани су додатни расходи од три милиона динара за информисање, па ће медији уместо шест, на располагању имти девет милиона динара.

Планирано је и повећање капиталног улагања за изградњу моста у Скопљанској улици за 110 милиона динара у складу са уговором потписаним са донатором. Укупан план капиталних улагања за зграде и грађевинске објекте повећан је за 21.800.000,00 динара. За текуће поправке и одржавање путева планирана су средства у износу од укупно 12.624.000,00 динара. Спортске организације и удружења планирана су додатна средства у износу од пет милиона динара, па ће спортисти Краљева у трећем кварталуна располагању имати 15 уместо 10 милиона динара.

Средства за финансирање Фонда за развој пољопривреде планирана су у износу 451.000,00 динара, а за субвенције јавним и нефинансијским предузећима и организацијама планирано је укупно 57 милиона динара.

Градски већници данас су расправљали и о наставку изградње моста у Скопљанској улици, будући да је првобитном извођачу радова у међувремену блокиран рачун и он  није више био у могућности да изведе уговорене радове.

„Морали смо да нађемо одговарајуће решење брзо и ефикасно. Да смо ушли у раскид уговора, морали бисмо да радимо експертизу која пуно кошта и траје два месеца, а тек иза тога ишло би расписивање јавне набавке на чему бисмо изгубили још два месеца. Како не бисмо дошли у ситуацију да месецима не можемо да наставимо радове на изградњи моста у Скопљанској улици, нашли смо законско решење у пребацивању уговора са предузећа „Ју кеопс" на ГП „Николић" и радови су настављени, а мост ће бити готов у року који смо обећали донатору Миломиру Главчићу, односно до 1. августа 2014. године"- рекао је Јовановић.

За изградњу спортске хале у Рибници опредељено је још 210 милиона динара.

„Од републике на располагању имамо 41 милион, имамо и обећање мин истра Илића за додатна средства, па ћемо халу завршити, уз жаљење што није завршена у року", навео је градоначелник., прецизирајући да ће, ако одборници на наредној седници усвоје Одлуку о ребалансу буџета, то значити додатних 100.500.000,00 динара.


 

Print Friendly, PDF & Email