У оквиру планираних посета јавним предузећима града Краљева, градоначелник др Предраг Терзић данас је посетио Јавно комунално предузеће“Чистоћа“.

Директор ЈКП “Чистоћа“ Дејан Ћајић се на почетку свог излагања захвалио градоначелнику у име колектива на посети.Затим је истакао да је ово прилика да упозна градоначелника са подацима о томе чиме ЈКП“Чистоћа“ располаже, чиме се бави шта ради и да саслуша њихове проблеме. Директор је изразио наду, да ће градоначелник у наредном периоду, колико је то у његовој могућности, да помогне овом предузећу у даљем раду и сређивању града.Највеће проблеме овом предузећу представља техника, застарели возни парк који треба обновити, јер град се шири и послови обухватају и приградска и сеоска подручја, а све то изускује нове инвестиције, нова улагања и нову технику.

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је нагласио да се после посете ЈКП“Пијаца „ Краљево налази у радној посети другом јавном предузећу у Краљеву ,Јавно комуналном предузећу “Чистоћа“и да се ради о предузећу које обавља неколико веома различитих делатности, од уређења нашег града, о бризи за чистоћу, преко одржавања гробља, преко других делатности које су од значаја за овај град.Истакао је да је стање у овом предузећу релативно добро, осим проблема у погледу техничких капацитета, односно застарелости возног парка који се користи како за одношење смећа тако и за чишћење и прање улица. Такође, је видљив помак у производњи садног материјала који је неопходан за уређење парковсих површина у граду, јер ово предузеће само производи засаде које касније користи како за уређивање града, тако и за продају у малопродајним објектима у граду Краљеву и на гробљу Барутана.Проблеми у оквиру паркинг сервиса биће решени кроз бољу организацију рада и евентуално разматрање могућност промена што ће допринети и ефикасности ове службе, а и послови ће се обављати ефектније.

Због проблема везаних за чишћење дивљих депонија и чињенице да се због неодговорности грађана не ретко враћају више пута на исто место, директор ЈКП“Чистоћа“ је упутио јавни апел грађанима Краљева да отпад одлажу на за то намењена места као и да све информације могу добити на званичном сајту овог предузећа.

          

Решавање питања одвођења површинских вода  

У Градској управи града Краљева 14.09.2016.године, одржан је састанак на тему: Решавање питања одвођења површинских вода на подручју аеродрома „Морава“ Лађевци у МЗ Обрва и МЗ Катрга. На састанку којим је председавала заменица градоначелника града Краљева, Марица Мијајловић, присуствовали су и помоћник градоначелника града Чачка, Милан Бојовић, представници Градских управа града Краљева и града Чачка, представници јавних предузећа оба града, представник Министарства одрбране, мајор Владимир Караклајић, представник Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС, Сандра Недељековић (заменица директора), представник Сталне конференције градова и општина, Дарко Дрндић (менаџер саветодавног центра СКГО), представник УНДП, Жељко Жугић и представник ЈП Путеви Србије, Драган Вуковић.

На састанку је донет закључак да се у циљу дугорочног решавања питања одвођења површинских вода, спроведу кораци који подразумевају потписивање меморандума градова о заједничкој сарадњи, као и заједничку израду неопходне документације за потребе регулисања проблематичног водотока који би решио питање одвођења површинских вода, као и спречио будуће поплаве на подручјима месних заједница Обрве и Катрге.

Ради реализације ових активности, договорен је хитан састанак са руководством ЈП Србијавода, који су од свих присутних истакнути као најзначајнији фактор за решавање ових питања, као и иницијатива према ресорном министарству и надлежним органима у оквиру истог, како би се будући водоток увео у регистар водотокова 1. реда. За потребе реализације ових активности, представница Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС је исказала спремност у координацији и комуникацији са надлежним институцијама.

За реализацију ових активности УНДП је понудио помоћ у виду донације у укупном износу од 15.000,00 долара, као и могућност да се преко њихове организације изврше неопходни поступци за спровођење јавних набавки ради брзе реализације (убразан поступак), а опредељена средства у том случају би била ослобођена плаћања ПДВ-а. Присутни званичници градова Краљева и Чачка су исказали спремност да наредним буџетима ЈЛС буду планирана средства како би се активности за израду неопходних планских аката и пројектне документације спровеле до краја.

На састанку је истакнута спремност надлежних из ЈП Путеви Србије и Министарства одбране за ангажман неопходних средстава и механизације за чишћење и уређење постојећих канала и потока на подручјима МЗ Обрве и Катрге, уз сву логистичку подршку аеродрома Лађевци, као и ЈП за уређивање грађевинског земљишта Краљево и ЈП Градац Чачак.

Реализација ових активности би требала да отпочне одмах услед хитности и спремности за предстојећи период, како би се ризици од могућих поплава услед киша, смањили.

         

Print Friendly, PDF & Email