На 48. седници Градског већа Града Краљева одлучивало се о жалбама на решења Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, Комуналне и саобраћајне инспекције. Од 25 приспелих жалби усвојена је само једна, док су остале одбијене као неосноване.

Print Friendly, PDF & Email