Одлуке и решења Градског већа града Краљева донете  на Другој (ванредној) седници.
Print Friendly, PDF & Email