У оквиру пројекта Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“, хуманитарна организација Хелп је потписала уговоре о донацији са 20 финалних корисника грантова у опреми за самозапошљавање.

У име града, потписнике је поздравио заменик градоначелника Милун Јовановић. Он је захвалио донаторима који нашим суграђанима већ годинама помажу да створе бољи живот за себе и своје породице.

На конкурс Хелпа за доделу грантова у опреми се пријавило 115 заинтересованих, од којих је, евалуацијом и селекцијом, у две фазе, одабрано двадесет финалних корисника који ће у наредна два месеца добити неопходну опрему и започети своје пословне делатности. Потписници уговора о донацији су 12 жена и осам мушкараца, од чега пет Рома и пет Ромкиња. Грантови у опреми се додељују за једну пољопривредну, девет занатских и 10 услужних делатности. Између осталог, подржани су кројачи, столари, фризери, сакупљачи. По девет грантова је вредности 1.500,00 евра и 2.400,00 евра док су два гранта просечне вредности 3.600,00 евра.

Поред грантова у опреми, подршка смањењу сиромаштва подразумева и организацију догађаја ради умрежавања релевантних актера и партнера у сфери запошљавања, организацију пословних и стручних обука према потребама корисника грантова, студијске посете и услуге пословног менторинга. Потписници уговора су већ похађали пословне обуке на тему маркетинга, менаџмента и израде бизнис плана, а у наредном периоду их очекују и стручне обуке везане за делатности којима се баве.

Пројекат „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“ спроводи немачка организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe, а финансира Шведска агенција за међународну сарадњу Sidа. Укупна вредност пројекта је 1.820.295,00 евра, и реализује се од маја 2014. до августа 2017. године, у Лесковцу, Краљеву, Крушевцу, Обреновцу, Пожаревцу, Трстенику, Владичином Хану, Власотинцу и Врању.

Циљ пројекта је интеграција маргинализованих Рома и других социјално угрожених група становништва и смањење сиромаштва циљних група. Посебан циљ је да се омогући Ромима, а посебно Ромкињама и младим људима, као и другим угроженим групама становништва, лакши приступ тржишту рада.

        

Print Friendly, PDF & Email