На сто деветнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло седам тачака предложеног дневног реда.

Градско веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о измени Одлуке о постављању киоска на јавним површинама града Краљева и којим је Скупштини града Краљева предложило доношење ове одлуке.

Донет је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 145/2023 од 30. 01. 2023. године којим је утврђена појединачна расподела коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница за 2023. годину.

Већници су донели Решење о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката, као и Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда на територији града Краљева за 2023. годину.

На 119. седници Већа донет је Закључак о усвајању Извештаја Комисије за спровођење контроле над радом и пословањем „Апотекарске установе Краљево“ о раду и пословању „Апотекарске установе Краљево“.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на два решења о укидању Решења Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности – број 344-117-2021-6 од 24. 02. 2021. године којим се одобрава предузетнику Милашиновић Саши обављање делатности такси превоза путника у периоду од 25. 02. 2021. до 24. 02. 2023. године односно број 344-304-2021-6 од 01. 07. 2021. године, којим се одобрава предузетнику Милашиновић Саши обављање делатности такси превоза путника у периоду од 01. 07. 2021. до 30. 06. 2023. године и укида Допунског решења број 344-304-2021-6 од 24. 08. 2021. године.

Print Friendly, PDF & Email