На сто четрдесет петој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 25. августа 2023. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали осамнаест тачака дневног реда.

Веће је усвојило извештаје Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току јула 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за јул 2023. године.

Такође, донет је Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог плана квалитета ваздуха града Краљева за период од 2022. до 2027. године и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење Плана.

Већници су донели два решења о давању сагласности за коришћење дела средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја за 2023. годину на територији града Краљева поводом одржавања сајма пољопривреде у Крагујевцу односно ради организовања манифестације мини-сајма „У сусрет берби“ у селу Милочај.

Донето је Решење о преусмерењу апропријације корисника буџета, за редовно и ургентно одржавање путева.

Градско веће донело је Решење којим се одбацује као неуредна жалба Иване Јаковљевић из Краљева, изјављена на Решење Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево.

Краљевачки већници су донели девет решења којима се одбијају као неосноване жалбе странака, изјављене на решења: Центра за социјални рад из Краљева, Одељења за друштвене делатности, Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности односно Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве Градске управе града Краљева.

Донето је Решење којим се усваја захтев закупца стана у Улици Првомајској за плаћање на дванаест једнаких месечних рата дуга за утрошену електричну енергију.

Већници су донели два решења којима се усвајају захтеви странака за плаћања на шездесет једнаких месечних рата дуга по основу пресуда Основног суда у Краљеву, Република Србија.

Print Friendly, PDF & Email