Данас је Градској управи града Краљева одржан састанак радних тимова општине Врњачка бања и града Краљева у оквиру пројекта „ЈАЧАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КРАЉЕВА И ВРЊАЧКЕ БАЊЕ".
Општи циљ пројекта је допринос организационом развоју локалне самоуправе, ефикасном и рационалном пружању услуга и обезбеђјивању континуиране децентрализације и реформских процеса кроз ефикасно управљање људским ресурсима.
Предвиђени буџет за овај пројекат је у износу од 16.190 швајцарских франака.
Реализација овог пројекта подразумева јачање административних капацитета града Краљева и општине Врњачка Бања у циљу припреме за реформу локалне самоуправе и унапређења ефикасности сервиса грађанима, унапређења услова за пословање, повећање општинских прихода и повећање транспарентности у раду ове две локалне самоуправе.
Пројекат подржава реализацију циљева дефинисаних Планом модернизације Градске управе града Краљева (2010-2015) и Програмом обука запослених у Градској управи града Краљева за 2013 годину, као и Планом модернизације општинске управе општине Врњачка Бања и Програм за професионално и стручно усавршавање запослених (2013-2015).
Пројектом је планирано да се постигну три циља:
– У циљу унапређења ефикасности планирано је да се уз консултанску подршку успостави функција управљања људским ресурсима и спроведе обука у циљу примене специфичних савремених информационо комуникационих технологија за планирање, пружање услуга и управљање подацима.
– У циљу повећања прихода локалних самоуправа планирано је да се ојачају административни капацитети за привлачење и управљање средствима међународних донатора и сертификују службеници за јавне набавке.
– У циљу унапређења транспарентности и повећању учешћа грађана у процесима доношења одлука планирано је да спроведу обуке тимског рада ,комуникације, јавног наступа и механизама учешћа грађана у процесима доношења одлука
Пројекат ће трајати 6 месеци.

Print Friendly, PDF & Email