У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилником о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода у Краљеву, у просторијама Градске управе града Краљева одржана је јавна расправа и презентација предметне Студије.

У складу са методологијом за селекцију и приоритетизацију инфраструктурних пројеката у области животне средине, пројекат канализационе мреже и постројења за прераду отпадних вода за град Краљево (ППОВ) се нашао као један од приоритета на листи стратешки релевантних пројеката из области отпадних вода. Министарство пољопривреде и заштите животне средине је предложило овај пројекат за наставак израде пројектно-техничке документације из текућег пројекта Project Preparation Facility 5 PPF 5, који се финансира из ИПА помоћи ЕУ, а чији је главни корисник Канцеларија за европске интеграције. Реализација пројекта је у току. Носилац пројекта је град Краљево, а партнер у реализацији ЈКП „Водовод“. Подизвођач је фирма „Луј Бергер“.

Према речима градоначелника Краљева, вредност целог постројења је око 20.000.000 евра. Европска унија финансира 95 одсто, а пет одсто учествује град Краљево, који ће бити међу првим градовима у Србији који ће почети да ради пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода.

Град је преко својих стручних служби и релевантних представника ЈКП „Водовод“ обезбедио активно учешће у прикупљању података и пружању неопходних докумената и анализа консултантима пројекта PPF 5 у сарадњи са Министарством како би се осигурала ефикаснија реализација пројекта. Планирано је да ова документација буде завршена у септембру 2015. године.  

Индикативно је планирано да се пројекат изградње и унапређења за сакупљање и третман отпадних вода у Краљеву подржи у оквиру ИПА 2017 програмске године (уговор о радовима и уговор о услугама). Ово подразумева да би се највећи део средстава за финансирање пројеката обезбедио из ИПА 2017.

Како је истакао Бошко Јоксимовић, руководилац израде Студије, која је део пројектно-техничке документације која се ради за потребе добијања дозволе за изградњу, пројекат је значајан не само за град, већ и за заштиту животне средине због доприноса који првенствено даје у контексту заштите вода од загађења. Потребно је да идејни пројекат, који је у завршној фази, прође ревизиону комисију, да Студија добије сагласност надлежног Министарства пољопривреде и заштите животне средине и створени су услови за даљу реализацију пројекта.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину је било могуће извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на службеном сајту Министарства http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, као и у просторијама Градске управе града Краљева.
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email