У оквиру процеса израде Стратегије, Град Краљево и Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ организовали су данас у Народном музеју јавни форум чији је циљ био да се прикупе идеје и размене мишљења о будућности централе градске зоне, дефинише визија Краљева 2030. године, као и да се грађани информишу о текућем процесу израде Стратегије.
Овај
пројекат финансира немачка влада преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), а по налогу GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) конзорцијум немачких консултантских фирми AMBERO Consulting и ICON institute, у сарадњи са немачким и националним стручњацима, пружају техничку подршку граду Краљеву. Процес израде Стратегије Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева.отпочео је у мају 2013. и траје 12 месеци.
У јуну ове године формирана је интердисциплинарна Радна група за израду Стратегије, коју чине представници
релевантних институција –  кабинета градоначелника, градске управе, јавних предузећа и установа (локални економски развој, социјална заштита, спорт, образовање и култура, урбанистичко планирање, инфраструктура), невладине организације.
Према речима Марице Мијајловић, координатора овог пројекта, током августа је већ извршено једно анкетирање на пунктовима на Тргу српских ратника и у Босанско-херцеговачкој улици и путем интернета, преко сајта Дирекције.
„Резултати те анкете су након наше обраде приказани, а предлози грађана су импортовани у Стратегију“, рекла је Мијајловић.

Јавни форум је отворио градоначелник Краљева Драган Јовановић, који је истакао важност овог пројекта. Он је изразио жаљење што Краљево још увек нема Стратегију развоја града, али је додао да је њена израда у току и да ће први видљиви резултати тог документа бити видљиви у марту 2014. године.
„Овај пројекат и Стратегија се односе на развитак централне градске зоне до 2030. године у чију израду су укључени сви релевантни чиниоци. 
Учешће јавности у овом процесу је од изузетне важности јер се дефинисањем проблема и захтева од стране ширег круга учесника омогућава доношење бољих и квалитетнијих решења урбаног развоја и с тим у вези, јавни форум на којем присуствујемо данас, представља један од кључних момената процеса израде стратегије“, рекао је градоначелник Јовановић.
Он је додао да је веома поносан што је Краљево партнер у реализацији овог пројекта, након којег ће бити један од три града у Србији који имају израђену Стратегију интегралног урбаног развоја, кој
а је у складу са политикама урбаног развоја Европске Уније, која представља увођење новог приступа у решавању проблема урбаног развоја, омогућава активирање занемарених и недовољно искоришћених простора и потенцијала са којима град располаже и која креира оквир за проверу и реализацију осталих планских докумената који су неопходни за даљи развој града.
Стратегиј
а представља кључни документ урбаног развоја централне градске зоне, и омогућава проверу и верификацију постојећих планских решења и валоризацију простора. Уз активно учешће грађана, представника струке и свих релевантних ииституција, и висок степен партиципације у процесу дефинисања урбаног идентитета централне градске зоне, дефинише се заједничка визија развоја централне градске зоне, утврђују мере унапређења квалитета живота и подизања атрактивности центра, те стварају услови за одрживи економски развој и подстицање инвестиција и препознатљивости града у ширим оквирима.
Град и Дирекција процес израде Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева реализацију кроз шири GIZ
/AMBERO-ICON пројекат "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији''. Према речима шефа Хауарда Милера, шефа овог пројекта, циљ је увођење нових инструмената планирања у Србији.
„Ми смо овде да подржимо Владу Србије у процесу њеног приближавања Европској унији“, пецизирао је Милер и додао да ће мере интервенције и приоритетни пројекти по појединим областима бити усклађени са интересима јавног сектора и инвеститора, али пре свега са реалним потребама грађана који живе на овом простору.

У оквиру форума организована је и изложба дечијих цртежа основаца из школа „Свети Сава“ и „Четврти краљевачки батаљон“ на тему „Мој град у будућности“, а три најбоља рада су награђена.
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email