Комисија за процену штете од клизишта, одрона, ерозија, земљотреса и поплаве на територији града Краљева одржала је конференцију за новинаре. Председник ове седмочлане Комисије, коју је формирало Градско веће града Краљева, начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације и инжењерско-геолошке и сеизмичке послове Здравко Максимовић, изложио је активности Комисије које следе након поплава које су задесиле град Краљево.

Како је Максимовић рекао, формирани су стручни тимови који ће на терену, у складу са упутством о методологији за процену штете од елементарних непогода, записнички констатовати штету. У раду тимова, у најугроженијим подручјима, прикључиће се на терену по један представник месне заједнице. У Грдици ће бити четири стручна тима на терену.

Према његовим речима, стручни тимови ће записнички констатовати штету. Све пријаве штете биће на обрасцу за пријаву штете, које ће имати само стручни тимови на терену и председници месних заједница. Грађани ће моћи да попишу имовину која им је страдала у поплавама у посебној пријави.

Председник Комисије истакао је да је предмет процене, глобално, у смислу целе територије града Краљева, подељен на четири дела. Први је везан за стамбене објекте, други су објекти инфраструктуре, затим пољопривредна добра и сточни фонд и привредни субјекти. Процена штете, као крајњи резултат рада, према његовим речима, јесте глобални извештај о свим штетама на територији града Краљева, као и о мерама које треба предузети у наредном периоду на отклањању последица и нормализацији стања. На основу извештаја комисије, могу се одредити средства која могу бити помоћ људима за оштећења.

Захваљујући Другој бригади Копнене Војске, казао је Максимовић, урађен је аероснимак из хеликоптера, на основу којег ће моћи да се одреде границе плавног подручја.

По завршеном послу стручних тимова, Комисија ће изаћи на терен и проверити да ли су урадили посао како треба, у складу са законом.

Комисија ће Извештај доставити Републичкој комисији за утврђивање штете, коју је Влада формирала. Да би Влада могла да уради процену штете и аплицира при било којим фондовима, потребно је да буде урађена процена штете на територији Републике Србије.

 Print Friendly, PDF & Email