Одсек за заштиту животне средине Градске управе и чланови пројектног  тима „ConSENSus“ – партнерски приступ у креирању политике животне средине, организовали су данас консултативну радионицу „Оснивање Локалног савета за заштиту и унапређење животне средине у граду Краљеву“.

 Пројекат „ConSENSus“ се реализује уз подршку програма SENSE који спроводи Регионални центар за животну средину (РЕЦ). Програм финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА), а партнерски га изводе Београдска отворена школа (БОШ), „Архус центар“ из Крагујевца, „УНЕКООП“ из Параћина и Центар за енергетску ефикасност из Вршца.

Консултативна радионица је организована са циљем да се све заинтересоване стране у локалној заједници – локална самоуправа, удружења грађана, пословни сектор, образовне и здравствене институције – укључе у процес оснивања Савета за заштиту и унапређење животне средине у Краљеву. 

– Локални савет  за заштиту и унапређење животне средине представља један од основних инструмената за укључење заинтересованих страна у осмишљавање, примену и праћење политике животне средине на нивоу локалних заједница – рекао је Мирко Поповић, менаџер пројекта у Београдској отвореној школи, додајући да је снага овог пројекта у томе што он у центар ставља грађане, њихове потребе и специфичности локалних самоуправа и заједница у Србији.

Савети ће бити основани у десетак градова у Србији, а њихов задатак ће бити да процес решавања проблема буде доведен до нивоа да у њему учествују све заинтересоване стране.

Консултативна радионица је осмишљена и спроведена у сарадњи са представницима Сталне конференције градова и општина (СКГО) и у складу је са иницијативама СКГО за одрживо креирање и примену политике животне средине на локалном нивоу и припрему локалних самоуправа за усвајање правних тековина ЕУ у овој области у процесу приступања Србије ЕУ.

– СКГО је препознао да кроз овај пројекат, један стари модел одлуке о оснивању Зелених савета у градовима и општинама, може да реализује на много бољи начин – рекла је секретарка Одбора за заштиту животне средине (СКГО) Љубинка Калуђеровић, подсетивши да је пре ти године на Одбору за заштиту животне средине СКГО усвојем модел којји је предложио град Крагујевац са циљем да се формирају градски и општински Зелени савети.

До данас, савети су основани само у Крагујевцу и општини Чајетина, а тенденција је да то буде урађено у најмање још пет до десет општина.

– У граду Краљеву имамо велику подршку локалне администрације и доносилаца одлука за оснивање оваквог савета, зато што су препознали потребу да у решавању проблема из области заштите животне средине нађу партнере у организацијама цивилног друштва и у осталим заинтересованим странама – рекла је Калуђеровић, оцењујући да град Краљево има доста капацитета у школству, здравству, привреди, медијима, да би могао да направи савет који ће, осим у доношењу, моћи да помогне и у спровођењу одлука из области заштите животне средине.

Консиултативна седница имала је три дела: састанак са представницима локалне власти, од којих је добијена подршка за оснивање Савета, затим састанак са представницима цивилног сектора, који ће делегирати своја три представника и, на крају, састанак са овлашћеним педлагачима сектора школства, здравства, локалне самоуправе, представника младих и медија.

– Добили смо уверавања да ћемо на првој следећој скупштини усвојито одлуку о оснивању Савета, који ће бити ветар у леђа надлежном органу за заштиту животне средине да спроведе све прописе везане за заштиту животне средине и да подели одговоност у поступку придруживања Европској унији и свим обавезама које ће локална самоуправа у том поступку имати, а које се процењују на 60 одсто укупних обавеза имплементације на локалном нивоу – појаснила је Љиљана Јемуовић, шеф Одсека за заштиту животне средине.

Кроз рад Савета локална самоуправа успоставиће дугорочну, и на јасним правилима засновану, сарадњу са удружењима, привредним сектором, образовним установама, другим јавним установама и грађанима који су заинтересовани за решавање проблема и успешну примену европских стандарда у области животне средине. Механизам Савета нудиће дугорочна и практична решења и засниваће свој рад на принципима јавности рада локалне самоуправе, поделе одговорности и грађанске партиципације у креирању и спровођењу политике животне средине.Print Friendly, PDF & Email