Данас је у згради СО Краљево, одржана презентација и примо-предаја коначне верзије Саобраћајно-економске студије конверзије војног аеродрома Лађевци у мешовити. Презентацији су присуствовали сви учесници у пројекту – представници општина и градова целог региона и донатор израде ове студије – директор USAID-овог MEGA програма Petеr Epstаin, са својим тимом.
У току 2009. године на основу покренуте иницијативе Министарства одбране Републике Србије за конверзију војног аеродрома Лађевци у мешовити цивилно војни комплекс, једанаест општина и градова из региона Шумадије и Западне Србије се прикључило иницијативи у намери да покаже значај једног таквог комплекса у циљу развоја овог региона, а након тога пројекат представи Влади Републике Србије, како би исти добио национални значај.
Из тог разлога, а након сагласности Министра одбране број 823-6 од 14.05.2008. године, наведене општине су уз помоћ донатора УСАИД-а обезбедиле средства за израду Саобраћајно-економске студије конверзије војног аеродрома Лађевци у мешовити.
Влада Републике Србије на седници одржаној 17. јуна 2010. године донела Закључак којим опредељује одређено земљиште и објекте војног комплекса, за коришћење у цивилне сврхе, као и средства неопходна за реализацију пројекта у 2010. години, тако да се у наредном периоду очекује и реализација овог пројекта и успостављање цивилног комплекса на постојећем војном аеродрому.
Овај састанак је представљао и завршни састанак у оквиру сарадње града Краљева са USAID-овим MEGA програмом, који се након петогодишњег програма затвара, а кроз који је град Краљево поред реализације овог пројекта имао сарадњу на успостављању канцеларије за локални економски развој, затим на изради Студије о кредитном рејтингу града, сарадњи у оквиру израде Плана капиталних инвестиција, затим значајну подршку у циљу боље презентације потенцијала општине и привлачењу потенцијалних инвеститора и стварању услова за унапређење локалног економског развоја.

Print Friendly, PDF & Email