Град Краљево је пети на ранг-листи петнаест локалних самоуправа, у којима је Транспарентност Србија спровела истраживање Индекс транспарентности локалне самоуправе у Србији“, пројекат реализован уз финансијску помоћ Мисије Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији.

Краљево  у овом рангирању има индекс 57, на скали од 0 до 100.

Наш град је забележио максималну оцену (5/5) у категорији „Информатор“ и, како се наводи, солидну оцену (12/18) у категорији доступности информација о раду Скупштине и Градског већа.

У извештају се наводи и да су врло прегледно дати подаци о седницама Скупштине града (комплетне најаве са дневним редом), док су у извештајима са одржаних седница приложени материјали, уз напомену да постоји могућност унапређења неких делова, што би донело додатне позитивне поене .

Похваљено је то што је на страници о активностима Градског већа дат списак седница и списак свих донетих аката, што омогућава да се накнадно пронађу, било у „Службеном листу“, било кроз захтев за слободан приступ информацијама. Добро је и што је у оквиру вести о седницама Градског већа постављен линк ка информацији са комплетним списком усвојених аката.

Као изузетно добар пример истакнут је „Електронски регистар административних поступака у надлежности града Краљева“, као и чињеница да су рокови поступања органа дати и у информатору, у табели начињеној на основу документа „Рокови одређени правилником о рационализацији рада Градске управе града Краљева“. Препорука Транспарентности Србије је да се тих 12 страница јавно истакну и у просторијама услужног центра и у просторијама Градске управе.

            Указано је на то да је бодовање било позитивно и по питању доступности појединих докумената о раду јавних предузећа и јавних установа.

            Уз индикаторе који су позитивно оцењени, као и оне који су негативно бодовани, дата је препорука за унапређење и стварање могућности за позитивне поене и подизање нивоа транспарентности наше локалне самоуправе.

         

 

Print Friendly, PDF & Email