Министар за државну управу и локалну самоуправу и координатор Владе за помоћ граду Краљеву Милан Марковић и градоначелник Краљева Љубиша Симовић представили су тромесечне  резултате Владе у санацији штете настале услед земљотреса.
Министар Милан Марковић каже да се на 247 локација ради, односно да су куће или изграђене или у различитим фазама изградње. За људе који су остали без домова у земљотресу обезбеђен је привремени смештај у којем се тренутно налази 457 људи.
Према речима министра Марковића, несметано тече исплата финансијских средстава грађанима предвиђена за пројекте санације и грађевинске радове за куће свих категорија оштећења.
Такође, министар је додао да су на ревизији пројекти за 12 зграда колективног становања, а да се почетак санације очекује крајем фебруара.
Министар Марковић наводи да је у начелу задовољан темпом радова, али да лоши временски услови нису ишли у прилог грађевинарима. Он је поновио да ће Влада испоштовати рок који је себи поставила и да ће до 1. октобра санирати последице штете грађанима.
 
 

Седница Градског већа града Краљева                                                                         03.02.2011.

Градско веће града Краљева, на Петнаестој (ванредној) седници одржаној 03. фебруара 2011. године је:
 – Разматрало и усвојило извештаје Завода за јавно здравље Краљево о:
 – хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца октобра 2010. године, и
 – праћењу квалитета ваздуха и извршеним мерењима имисије за октобар 2010. год.
 – Разматрало и усвојило извештаје Завода за јавно здравље Краљево о:
 – хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца новембра 2010. године, и
 – праћењу квалитета ваздуха и извршеним мерењима имисије за новембар 2010. године
 – Разматрало и усвојило извештаје Завода за јавно здравље Краљево о:
 – хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца децембра 2010. године, и
 – праћењу квалитета ваздуха и извршеним мерењима имисије за децембар       2010. године
 – Разматрало нацрт Одлуке о потврђивању чланства града Краљева у Сталној конференцији градова и општина – Савезу   градова и општина Србије, и утврдило предлог Одлуке за седницу Скупштине града Краљева
– Разматрало нацрт Одлуке о размени непокретности између града Краљева и ЈП „Србијашуме" Београд, ШГ „Столови" Краљево, у циљу реализације капиталне инвестиције – изградње спортске хале на кат.парцели број 3980/1 КО Краљево, и утврдило предлог Одлуке за седницу Скупштине града Краљева
– Разматрало нацрт Одлуке о размени непокретности између града Краљева и ЈП „Србијашуме" Београд (кат. парцела број 1707 КО Рудно чији је корисник град Краљево, и кат. парцела број 1726/2 КО Рудно чији је корисник ЈП „Србијашуме" Београд), и утврдило предлог Одлуке за седницу Скупштине града Краљева
– Разматрало питање давања сагласности на Статут Јавног енергетског предузећа „Топлана" Краљево, и утврдило предлог акта о давању сагласности за седницу Скупштине града Краљева
– Разматрало нацрт Тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије из система даљинског грејања града Краљева са Методологијом за формирање цена, и утврдило предлог Тарифног система за седницу Скупштине града Краљева
– Разматрало Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије, и утврдило предлог одговарајућег акта о давању сагласности за седницу Скупштине града Краљева
– Разматрало нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, и утврдило предлог Одлуке за седницу Скупштине града Краљев
– Разматрало нацрт Одлуке о овлашћењу градоначелника града Краљева да у име града Краљева потпише уговоре, везано за коришћење средстава KFW-а намењених реализацији Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији – Фаза-II, и утврдило предлог Одлуке за седницу Скупштине града Краљева
– Разматрало нацрт Решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Пијаца" Краљево број 15-2/2010 од 08.10.2010.године о висини цене пијачних услуга, закупнине пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на градским пијацама, и утврдило предлог Решења за седницу Скупштине града Краљева
– Разматрало предлог Програма за постављање покретних тезги на јавним површинама за 2011. годину, и донело Програм
– Разматрало захтев политичких странака чији су представници изабрани за одборнике у Скупштини града Краљева (ПУПС, ДС и ДСС) везано за санацију, односно коришћење пословног простора, и донело закључак
– донело закључак поводом нацрта Решења о давању у закуп пословног простора „Спасова посластичарница", Омладинска број 42 у Краљеву, нацрта Решења о давању у закуп пословног простора „Позамантерија", Омладинска број 42 у Краљеву и захтева за давање на коришћење пословног простора (Омладинска број 42 у Краљеву – „Спасова посластичарница"): Културни центар „Рибница" Краљево и Удружење грађана „Словенско друштво" Краљево
– Разматрало предлог Решења о образовању Радног тела за разматрање предмета по жалбама изјављеним на решења и закључке унутрашњих организационих јединица Градске управе, и донело Решење
– Разматрало захтеве: Историјског архива Краљево за одобрење средстава за усавршавање и полагање стручних и државних испита радника Историјског архива, Културног центра „Рибница" Краљево за финансирање штампања књига „Оловна ноћ" Саше Кошанина и „Драме" Филипа Вујошевића, МЗ Роћевићи (одборника Горана Пантелића) за помоћ за завршетак изградње спомен обележја „Врановац" и Удружења учесника рата 1991-1999.године за одобрење изградње спортског терена на кат.парцели број 1164/1 КО Адрани, и донело закључке

 

       Градско веће града Краљева, на Шеснаестој (ванредној) седници одржаној 03. фебруара 2011. године је:

– разматрало Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, број 110-1/2011, и дало сагласност

 
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email