Захваљујући донацији Републике Словеније, преко Центра за међународну сарадњу и развој, од 846.000 евра односно више од 100.000.000 динара за област енергетске ефикасности, у граду Краљеву је извршена замена ЛЕД расветом старих и дотрајалих живиних сијалица. Укупна вредност Пројекта је 320.000.000 динара без пореза на додату вредност, а Влада Републике Словеније је бесповратно дала 30 одсто средстава граду Краљеву.>>>опширније

Print Friendly, PDF & Email