На једанаестој (редовној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 21. новембра 2016. године, разматране су 22 тачке дневног реда.
         Као једна од, за грађане, интересантнијих тачака, издвојило се разматрање Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева, за коју је Градско веће донело Закључак којим је потврдило дати предлог.˃˃˃˃
опширније
 Акти донети на седници         


     
    

Print Friendly, PDF & Email