На осмој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је десет тачака дневнoг реда.

Чланови Привременог органа Града позитивно су се изјаснили на шест решења о давању сагласности на програмe пословања односно на програме са финансијским планом и програмом коришћења субвенција Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, ЈКП „Пијаца“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Путеви“ и ЈЕП „Топлана“ за 2024. годину.

Донета је Одлука о доношењу друге измене плана генералне регулације „Ратарско имање – Грдица“.

На осмој седници Привременог органа Града донете су две одлуке – о изменама одлуке о праву на субвенционисану цену комуналних услуга породицама ратних војних инвалида, палих бораца и умрлих ратних војних инвалида који су учествовали у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године односно о праву на субвенционирану цену комуналних услуга имаоцима борачких легитимација са територије града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email