Данас је у хотелу Турист одржана обука "Увођење родне равноправности у локалне политике и Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу. Учеснике обуке је поздравио градоначелник града Краљева Љубиша Симовић и пожелео им успешан рад.  
Обуку је осмислио и припремио Центар за обуку Сталне конференције градова и општина (СКГО), на позив и у сарадњи са Удружењем "Феномена" из Краљева, а захваљујући финансијској подршци коју пружа Фондација Квинна тилл Квинна.
У организацији обуке учествовао је и Савет за унапређење родне равноправности града Краљева.
СКГО се определила за пуно поштовање принципа родне равноправности и подршку градовима и општинама у њиховом остваривању. На тај начин се поштују стандарди и препоруке Уједињених нација, Европске уније, Савета Европе, Организације за европску безбедност и сарадњу, Савеза европских региона, локалних и регионалних власти. Поред тога, обуком се промовишу принципи доброг управљања, поштовања људских права и делује се у складу са домаћим законима и Националном стратегијом за унапређење положаја жена и родне равноправности. 
 Ова обука има за циљ да релевантне актере са локалног нивоа упозна са:  
– значајем ове теме у контексту развоја заједнице
– међународним и домаћим стандардима и постојећим правним оквиром у овој области
– Европском повељом о родној равноправности и улогом Савета за родну равноправност у њеном спровођењу и креирању  локалне политике.
 
 

Print Friendly, PDF & Email