СЕДАМНАЕСТА (ВАНРЕДНА) СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА                                13. март 2013. године

Чланови Градског већа усвојили су на данашњој седници седам закључака којима се утврђују предлози одлуке о усклађивању оснивачких аката свих градских јавно-комуналних предузећа (ЈКП), на основу којих ће одборницима градске скупштине бити предложено да те одлуке усвоје. Градоначелник Драган Јовановић оценио је усвајање ових тачака дневног реда као велики помак.

            – Веома сам задовољан што смо, после прошле седнице на којој је било спорно да ли се јавна предузећа могу кредитно задуживати и у ком износу без сагласности Градског већа, данас усвојеним закључцима о усклађивању оснивачких аката ЈКП створили могућност да одборници на наредној скупштини одлуче да такву и сагласност о повећању броја радника у ЈКП убудуће даје Градско веће – рекао је градоначелник оцењујући да је, због великог броја запослених у градским ЈКП, било крајње време да град као оснивач свих тих предузећа добије могућност веће контроле.

            Данас је усвојен и предлог одлуке о усвајању Протокола о сарадњи између градова Краљево и Крушевац и општина Трстеник и Врњачка Бања у циљу реализације пројекта ревитализације пруге Сталаћ-Краљево. Иницијатор је, на основу информације Акционарског друштва „Железница Србије – секција за инфраструктуру чвора Краљево, о неопходности ремонта пруге изграђене 1910. године, била општина Врњачка Бања.

            – Реконструкција пруге Сталаћ-Краљево за наш град је посебно важна, јер је планирано да један крак пруге иде од Краљева до будућег Карго-центра– рекао је градоначелник Јовановић, напомињући да ће реализација ове добре намере бити регулисана споразумима учесника пројекта.

            Данас је усвојен и Предлог решења о распоређивању буџетских средстава месним заједницама (МЗ) које почетком сваке буџетске године исказују своје потребе за средствима која су им неопходна за реализацију инфраструктурних пројеката. Према речима Милуна Јовановића, заменика градоначелника, могућности града су увек мање од њихових потреба и захтева.

            – Покушавамо равноправно да третирамо све МЗ, а ове године су за ту позицију опредељена 52 милиона динара, пре свега за поправке и реконструкције објеката и изградњу фекалне канализације и водовода -.рекао је заменик градоначеника.

            Он је додао да су критеријуми избалансираног начина доделе средстава МЗ били, између осталог, да се створе услови да се започети пројекти у овој години заврше, као и да у неким МЗ у којима до сада није било финансирања из буџета буде започет део радова.

            Пред члановима Градског већа данас је био и Предлог решења о одобравању средстава за финансирање редовног рада спортских клубова, организација и удружења у укупном износу од 13.623.000,00 динара за период јануар-март текуће године. Према речима известиоца, члана Градског већа Бојана Радибратовића, расподела средстава и овог пута планирана је као дотација у утврђеним износима за сваки клуб и савез појединачно, а убудуће ће основ за то бити Правилник о категоризацији спорта и Правилник о суфинансирању спорта чија је израда у току.

            – Издвајања за спорт у овом кварталу већа су од прошлогодишњих за око четири милиона динара – рекао је Радибратовић, оцењујући да је то довољно велики колач да буду покривени сви спортски клубови и удружења.

            Одлуком о буџету, за првих шест месеци ове године опредељено је 8,5 милиона динара за суфинасирање пројеката удружења грађана.

            – Подносиоци су поднели укупно 111 пројеката, а Комисија је као непотпуне, неосноване и оне који нису могли да буду прихваћени елиминисала 36. одобрено је суфинансирање укупно 65 пројеката које су удружења грађана поднела на јавни позив – навео је Ненад Марковић, члан Градског већа и Комисије која је одлучивала о расподели средстава.

            Највише одобрених пројеката (19) је из области културе, 13 је хуманитарних, шест еколошких, три пројекта су из области заштите људских права, два из области борачко-инвалидске заштите и по 11 из области задовољења потреба младих и осталих пројеката, а критеријуми за доделу средстава били су јавни интерес предложеног пројекта и укупан број бодова на основу важећих критеријума.
 
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email