РЕШЕЊА ПРЕДСЕДНИЦИМА НАДЗОРНИХ ОДБОРА                                                  9. децембар 2013.

 

Новоименоване председнике Надзорних одбора јавних и јавно-комуналних предузећа, као и новоизабраног в. д. директора Дома културе „Студеница" у Ушћу примио је данас и уручио им решења о именовању председник градске скупштине Сретен Јовановић, у друштву својих сарадника: заменика Томислава Илића, секретара Марије Лазовић и заменика секретара Лидије Павловић.
Председник скупштине Сретен Јовановић је, честитајући председницима Надзорних одбора, подсетио је да су на 16. седници скупштине града, која је одржана 5. децембра, у складу са законским решењима која укидају досадашње Управне одборе, донета 0длука о формирању Надзорних одбора.
Надзорни одбори су трочлани, са по два члана које именује оснивач,  један члан је представник колектива.
„Времена су тешка и одговорност је велика, па нове улоге захтевају више посвећености у послу, али увек треба да имате на уму да смо на истом задатку за који свако носи део својих обавеза", поручио ује новим председницима Надзорних одбора председник градске скупштине Сретен Јовановић.
Тешка времена, додао је он, могу да буду превазиђена заједничким снагама, уз поштовање закона и државе, у чему локалне самоуправе имају посебну одговорност.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email