Савет за унапређење и заштиту животне средине                


Дана 13.06.2014. године одржана је конститутивна седница Савета за унапређење и заштиту животне средине града Краљева. Седницом је председавао заменик градоначелника града Краљева Милун Јовановић, до избора председника Савета. За председника Савета је изабран једногласно др.Гордана Стојковић, члан Градског већа задужен за заштиту животне средине. Савет броји 13 чланова из редова различитих сектора локалне заједнице, тако да ће се питање животне средине разматрати свеобухватно. Улога Савета је да покреће иницијативу за доношење одговарајућих одлука, за измену и допуну постојећих одлука, да учествује у припреми израде одлука везаних за заштиту животне средине и да доставља образложено мишљење на нацрт одлука које су у поступку усвајања. Савет ће обавити важан задатак који се односи на анализу имплементације Локалног еколошког акционог плана ( ЛЕАП ) Краљево који је усвојен 2005. године и учествоваће у ревидирању и припреми предлога текста новог ЛЕАП-а до 2025. године. Такође, Савет ће учествовати у изради Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине и пратиће реализацију истог.
Седници Савета су се придружили и представници Савета из општина Параћин и Трстеник. Одржана је заједничка радионица са темом : Улога Савета у процесу креирања политике животне средине на локалном нивоу, a у организацији секретарке Одбора за заштиту животне средине и ванредне ситуације Сталне конференције градова и општина Љубинка Калуђеровић и представника Центра за европске интеграције, Београдске отворене школе Мирко Поповић.    

Print Friendly, PDF & Email