ПРОЈЕКАТ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА КРАЉЕВА (ППОВ) ЈЕДИНИ У СРБИЈИ КОЈИ ЈЕ ДОБИО ПОТРЕБНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СРЕДСТВИМА ИПА ФОНДА

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић присуствовао је седници Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на којој је дата сагласност на Идејни појекат града Краљева за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Краљева (ППОВ). Тиме је град Краљево, као једини град у Србији чији Пројекат има комплетну документацију, ушао у програмирање буџета ИПА фонда 2017 који је намењен заштити и унапређењу животне средине.

Пројекат израде пројектно-техничке документације за ППОВ град Краљево је реализовао у оквиру пројекта PPF5 који финансира ЕУ, у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције.

У оквиру ППОВ планирана је изградња постројења за третман отпадних вода са секундарним третманом у I фази и изградња дела недостајуће канализационе мреже. Враедност пројектно-техничке документације износи 1,25 милиона евра, док је процењена вреност инвестиције око 17,1 милион евра. Очекује се да реализација пројекта почне у току 2017. године.

Print Friendly, PDF & Email