На осамдесет петој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло пет тачака дневног реда.

Веће је донело Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 1681/22 од 05.07.2022. године о измени Решења број 65/22 од 12.01.2022. године, којим је извршена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање за Основну школу „Јован Дучић“.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Решење којим се предлаже Влади Републике Србије да донесе закључак и пренесе у јавну својину града Краљева без накнаде к.п. број 309/1 КО Конарево (потез Црквине, улица Трафостаница).

Донет је Закључак којим је усвојен Извештај о раду Интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2021. годину.

Већници су донели Одлуку о ценама елемената Такси тарифе за обављање такси превоза путника на територији града Краљева.

Градско већe града Краљева донело је Решење којим се поништава Решење број: 355-1320/18-I од 31.01.2019. године, списи предмета се враћају на поновно одлучивање, с тим што ће првостепени орган да отклони недостатке тако што ће саставни делови новог решења бити у сагласности са стањем у списима предмета, посебно у вези са подацима о подносиоцу захтева.

Print Friendly, PDF & Email