На осамдесет седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали седам тачака дневног реда.

Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току јуна 2022. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за исти период.

            Краљевачки већници су се позитивно изјаснили на Решење о изменама и допунама Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима и Решење о изменама Решења о образовању Радног тела за израду предлога Такси тарифе и предлога Ценовника услуга такси превоза.

            Градско веће је донело два закључка о давању сагласности на – Програм обављања димничарских услуга Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево односно на План чишћења и контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја од стране Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево за 2022. годину.

Донето је Решење којим се усваја извештај Комисије за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, усвајају понуде најповољнијег понуђача и предлаже потписивање споразума са крајњим корисницима.

            Веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Краљева, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење ове одлуке.

Print Friendly, PDF & Email