На осамдесет шестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, која је одржана у четвртак, 21. јула 2022. године, а којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали четири тачке дневног реда.

Веће је донело Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину за период 01.01.2022 – 30.06.2022. године, као и Закључак за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину за период 01.01.2022 – 30.06.2022.године.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Закључак о давању сагласности на Измену Програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2022. годину, донету Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, број: 2605-3/22 од 15.07.2022. године односно на Закључак  о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за изградњу и реконструкцију мреже и објекта водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“ Краљево.

Градско веће донело је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 1761/22 од 15.07.2022. године о измени Решења број 65/22 од 12.01.2022. године, којим је извршена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање за Основну школу „Чибуковачки партизани.

Print Friendly, PDF & Email