На осамдесет трећој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, чланови Градског већа разматрали су двадесет тачака.

Донели су Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „Водовод“ Краљево за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Краљево, као и Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о елементима за образовање цена, производа и услуга и Одлуку о промени цене комуналних услуга, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Краљево.

Већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора „Аутопревоз“ ДОО Чачак, којом је утврђена тарифа превоза у градско-приградском саобраћају на територији града Краљева.

Такође, Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево о расподели добити исказане по финансијском извештају за 2021. годину за покриће губитка из ранијих година.

Донет је и Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево о расподели остварене добити по финансијском извештају за 2021. годину.

О овим закључцима ће се на предстојећој седници Скупштине града изјашњавати краљевачки одборници.

Чланови Градског већа града Краљева су донели Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева о измени Решења којим је извршена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање (ОШ „Јово Курсула“).

Већници су гласали и за Закључак о измењеном обиму градског и приградског превоза путника на територији града Краљева.

Донели су Решење о додели средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину у укупном износу од 30.020.190,00 динара, као и два решења о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину – у износу од 300.000,00 динара (Научно-пословни центар „WORLD“ Краљево – организовање манифестације „Гегулини дани воћа, српске ракије и вина“ у Рибници) и у износу од 350.000,00 динара („Центар за културу, омладину и спорт“, Заклопача 138А – организовање сајма пољопривреде у Врби у оквиру манифестације „Сабор традиције и културе Врба 2022“).

Већници су донели и Решење о измени једног Решења Градског већа (Стамбена заједница Карађорђева 20).

На 83. седници Градског већа града Краљева разматране су и жалбе грађана Краљева и по њима су донета решења.

Print Friendly, PDF & Email