Представљањем Националне стратегије одрживог развоја и ационог плана за њено спровођење,
потпредседник Владе Србије за европске интеграције Божидар Ђелић отворио је 20. маја у
Параћину прву конференцију Форума партнера. Овој конференцији присуствовали су и
градоначелник Краљева Љубиша Симовић и Мирјана Продановић, руководилац Службе за
управљање пројектима, односно сви партнери на спровођењу стратегије које, поред
представника Владе, министарстава, локалних самоуправа, чине и представници привреде,
цивилног сектора и медија. Као закључак ове радне конференције, на којој су представљени
и могући извори финансирања пројеката који проистичу из акционог плана, сви присутни
партнери су донели закључак о формирању Форума партнера. Он је оформљен са јединственим
задатком да прати напредак у спровођењу акционог плана односно размене искустава
међу партнерима и давање препорука за побољшљње процеса одрживог развоја.

 

         20.мај 2009 године
      Здравствени центар "Студеница" програм "Србија против рака"

У краљевачком Здравственом центру „Студеница" започете су активности на реализацији
Националног програма „Србија против рака". Образован је тим за спровођење програма
који је направио акциони план. Град Краљево је покровитељ.
Национални програм „Србија против рака", који спроводи Министарство здравља, уз
подршку председника Републике Србије Бориса Тадића, недавно је усвојен и званично
представљен. Циљ програма је да се смањи број оболелих и умрлих од малигних болести,
продужи живот оболелих и побољша квалитет живота њихових породица.
На конференцији одржаној у среду, 20. маја, у ЗЦ „Студеница", директор др Драган Арсић
представио је акциони план. Изнет је и статистички преглед оболелих од малигних
болести. Присутнима се обратио и градоначелник Краљева Љубиша Симовић, као
представник покровитеља, осврнувши се на чињеницу да код лекара одлазимо, најчешће,
у 12.05, а у овом случају и пет до дванаест зна да буде – касно.
Кључне компоненте Националног програма подразумевају свеобухватни приступ
промоцији програма за унапређење здравља, промоцију здравих стилова живота
и избегавање ризичних фактора понашања.
Овај програм даје оквир за одржив, координисан, тимски приступ у превенцији и контроли
малигних болести у Србији.

 

 

Print Friendly, PDF & Email