На педесет деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред краљевачким већницима нашлa се двадесет једна тачка дневног реда, као и једна допунска тачка.

Веће је донело Закључак о давању сагласности на Решење о изменама Решења начелника Градске управе града Краљева број 1415/2021 од 09.07.2021. године којим је утврђенa расподелa коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница за 2021. годину.

Такође, расписан је Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Краљева.

Већници су донели Закључак о давању сагласности за ослобађање уплате добити Јавног комуналног предузећa „Путеви“ Краљево оснивачу, исказане по финансијском извештају за 2020. годину, која је одлуком Надзорног одбора број 829 од 29.06.2021. године расподељена и на коју је Скупштина града Краљева дала сагласност решењем број 011-276/2021-I од 17.09.2021. године.

Донет је и Закључак о давању сагласности да се потраживања града Краљева према привредном друштву Холдинг компанија Памучни комбинат YUMCO АД, Врање, конвертују у трајни улог града Краљева у капиталу Друштва.

Већници су се позитивно изјаснили на Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од укупно 750.000,00 динара за исплату помоћи предузетницима активним салонима венчаница који послују на територији града Краљева у циљу отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID 19.

Како је појаснио градоначелник, средства за исплату помоћи добиће три салона венчаница која су у претходном периоду, током пандемије вируса корона, имала мање посла и нису остварила планиране приходе.

„Град Краљево је и њима изашао у сусрет као што је у претходном периоду, такође ангажовањем средстава текуће буџетске резерве, помогао туристичким агенцијама са територије града Краљева“, изјавио је Терзић.

Градско веће донело је једанаест решења по жалбама односно пет решења по захтевима грађана и предузетника.

На седници Градског већа усвојена је и допунска тачка – Решење о исплати солидарне помоћи за запослене (службенике и намештенике) у Градској управи града Краљева. Како је истакао градоначелник, на самој седници и у документу јасно је наглашено да се солидарна помоћ не исплаћује ниједном изабраном, именованом и постављеном лицу.

„Солидарну помоћ неће примити градоначелник, заменик и помоћници градоначелника, чланови Градског већа који се налазе на сталном раду у Градској управи, начелник и заменик начелника Градске управе, као ни друга изабрана, именована и постављена лица. Помоћ се односи само на раднике Градске управе града Краљева“, истакао је Терзић.

Print Friendly, PDF & Email