Разматрајући једанаест тачака дневног реда педесет осме (ванредне) седнице Градског већа града Краљева, одржане у четвртак, 23. децембра 2021. године, чланови Градског већа града Краљева донели су три закључка, четири решења и четири мишљења.

Градско веће је донело Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току новембра 2021. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за исти период.

Такође, донет је Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз учешће 15 одсто грађана (реализација тачке Г.2.1.2 Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину) и измени Закључка Градског већа број: 06-223/2021-I од 9. јула, 06-298/2021-I од 15. септембра и 06-379/2021-I од 28. новембра ове године.

Градско веће је донело и Закључак о давању сагласности Месној заједници Самаила да из сопствених средстава од давања у закуп изврши плаћање трошкова у вези са организовањем манифестације „Сачувајмо српску традицију“.

Краљевачки већници су донели мишљења којима се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлоге Одборничке групе у Скупштини града Краљева „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред предстојеће седнице Скупштине града Краљева, заказане за петак, 24. децембар 2021. године, уврсте тачке: „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева“, „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева“, „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима“, односно Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе у Скупштини града Краљева „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Разматрање Програма пословања са Финансијским планом и Програмом коришћења субвенција за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ из Краљева“.

Градско веће је донело и Закључак о давању сагласности Месној заједници Самаила да из сопствених средстава од давања у закуп изврши плаћање трошкова у вези са организовањем манифестације „Сачувајмо српску традицију“.

Краљевачки већници су донели мишљења којима се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлоге Одборничке групе у Скупштини града Краљева „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред предстојеће седнице Скупштине града Краљева, заказане за петак, 24. децембар 2021. године, уврсте тачке: „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева“, „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева“, „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима“, односно Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе у Скупштини града Краљева „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Разматрање Програма пословања са Финансијским планом и Програмом коришћења субвенција за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ из Краљева“.

Print Friendly, PDF & Email