На педесет седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева,  којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, пред већницима се нашло 19 тачака дневног реда.

Веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину и којим је Скупштини града Краљева предложено  доношење ове одлуке.

Према речима градоначелника, у предлогу Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину предвиђени су укупни приходи у износу од 4.254.000.000 динара и предвиђени су расходи од 4.836.000.000 динара односно предлогом буџета предвиђен је дефицит у износу од 581.000.000 динара.

„Дефицит ће бити обезбеђен кроз суфицит из претходних година. С обзиром да није усвојен завршни рачун буџета за 2021. годину јер процедура налаже да се он током наредне године усвоји, сигуран сам да ће суфицит бити већи од 581.000.000 динара тако да ћемо додатним средствима моћи да финансирамо капиталне инвестиције на територији града које нису предвиђене предлогом Програма за уређивање грађевинског земљишта за 2022. годину“, рекао је Терзић, па појаснио да током маја или јуна може да се очекује ребаланс буџета са увећаним приходима што ће омогућити реализацију читавог низа пројеката поред оних за које су већ предвиђена средства иницијалним Програмом уређивања грађевинског земљишта за наредну годину.

Како је нагласио, Град највећи приход очекује од пореза на зараде, тако да је предвиђено да од пореза на доходак, добит и капиталне добитке буде остварен приход у износу од 2.375.000.000 динара, а од пореза на имовину чак 521.000.000 динара. Ради се о увећању пореза на зараде који се из године у годину остварује по основу раста броја радника у новоотвореним фабрикама. У Леонију ради преко 3.800 радника, у Тај групи 1.100, али и краљевачка предузећа као што је Гир увећавају број радних места.

„Увећање броја радних места није значајано само за буџете породица радника тих фабрика, већ и за Град јер по том основу увећавамо наш буџет. Понекад не можемо да запослимо све људе на нашој територији јер неће неко ко живи на Рудну долазити да ради у фабрикама у граду, али ћемо по основу више прихода од пореза на зараде моћи да градимо путеве и у Студеници, Мланчи, на Рудну, у Годачици, на Гледићу, а то је наш циљ, да сви грађани осете корист од отварања фабрика“, истакао је Терзић.

Градоначелник је подсетио да је Град у новембру прошле године отплатио последњи динар кредита и не дугује више ништа, па сада може да издвоји више средстава за инфраструктуру на сеоском подручју. У односу на 2016. годину када је било издвојено 30.000.000, претходне године издвојено је 135.000.000 динара за асфалтирање путева на сеоском подручју.

„Програмом за 2022. годину издвојен је мањи износ него 2021. године, међутим планирано је да се обезбеде средства за оне путне правце који ће се асфалтирати од априла до јула, а после усвајања ребаланса буџета Град ће определити додатна средства тако да укупан износ неће бити мањи у односу на поретходну годину“, тврди Терзић, нагласивши да уколико потребе грађана буду веће Град ће определити још додатних средстава.

Такође, у буџету за 2021. било је издвојено 70.000.000 динара за пољопривреду, а у предлогу буџета за 2022. годину предвиђено је чак 80.000.000 динара. Обезбеђено је укупно 6.000.000 динара више и за заштиту животне средине. Док је за Апотекарску установу обезбеђено 7.000.000 динара како би апотеке на  сеоском подручју, које нису рентабилне, могле да наставе да функционишу уз амбуланте које се налазе на сеоском подручју.

Већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину, као и Закључак којим се утврђује Предлог Кадровског плана у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева за 2022. годину, и којима се Скупштини града Краљева предлаже њихово доношење.

Градско веће донело је два закључка којим се утврђују предлози решења о давању сагласности на: Одлуку о ценама за обављање стручних послова Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, поверених Јавном предузећу, са Елементима за целовито сагледавање цена услуга утврђеним Одлуком Надзорног одбора, као и на Одлуку о утврђивању Елемената за целовито сагледавање цена услуга за обављање стручних послова поверених Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево коју је донео Надзорни одбор предузећа.

Краљевачки већници донели су три закључка којима се утврђују предлози решења о давању сагласности на програме пословања за 2022. годину за Регионални центар за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ који је усвојила Скупштина Регионалног центра односно за Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево који су донели Надзорни одбори oва два предузећа.

Донета су и три закључка којима се утврђују предлози решења о давању сагласности на Програме пословања са Финансијским планом и Програмом коришћења субвенција за ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Чистоћа“, као и на Програм пословања са Финансијским планом ЈКП „Путеви“ Краљево за 2022. годину, а који су донети одлукама Надзорног одбора поменутих предузећа.

Већници су донели и два закључка којима се утврђују предлози решења о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом и Програмом коришћења субвенција за 2022. годину Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево односно на Одлуку о ценама топлотне енергије број 1920, донете Одлуком Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево.

Одборници Скупштине града Краљева изјасниће се  о доношењу ових одлука на следећој седници Скупштине.

Према речима градоначелника, Град је обезбедио субвенције јавним предузећима за текуће пословање, инвестиције и куповину неопходних машина и наставиће да помаже како раст цена различитих производа који утиче на коначан раст цена ових предузећа не би био на терет грађана.

Градско веће је донело и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о стипендирању студената са територије града Краљева и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на субвенционирану цену комуналних услуга породици са троје и више деце са територије града Краљева, и којима је Скупштини града Краљева предложено доношење ових одлука.

Терзић је појаснио да Град обезбеђује значајна финансијска средства за различита социјална давања од оних која се исплаћују сваког месеца преко оних једнократних новчаних помоћи. Град се труди да помогне људима који се налазе у стању социјалне потребе били они стари или деца која болују од тешких болести и сви они добијају помоћ преко Центра за социјални рад, а из буџета Града.

„У претходних неколико година донели смо значајне одлуке које се тичу социјалне политике тако да данас сви ратни војни инвалиди и породице палих бораца имају право на субвенцију комуналних услуга од стране Града. Такође, обезбедили смо и примања за породице са троје и више деце која су први пут исплаћена током ове године“, истакао је Терзић.

Према његовим речима, Град из године у годину наставља да обезбеђује средства за ове категорије становништва јер је циљ да се помогне свима којима је помоћ неопходна и због тога се обезбеђују додатна средства за ове намене, а на данашњој седници усвојени су и нацрти одлука који омогућавају новим категоријама лица да добију одређену помоћ од Града.

          Градски већници донели су Закључак којим се утврђује Предлог решења о изменама и допунама Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Краљева, као и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о стављању ван снаге Правилника о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у катастарским општинама Самаила и Мрсаћ, града Краљева број 011-169/2019-I од 24. 05. 2019. године, и којим је Скупштини града Краљева предложено доношење ових одлука.

Донета су и два закључка о давању сагласности и то: на другу измену Програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2021. годину донету Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа односно Месној заједници Каменица да из сопствених средстава изврши плаћање огрева и неопходних грађевинских радова у оквиру санације објекта који користи МЗ Каменица.

Print Friendly, PDF & Email