На педесет шестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева,  одржаној у четвртак, 9. децембра 2021. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, пред већницима се нашло шест тачака дневног реда.

Веће је донело Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину, и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи у делу Нацрта одлуке који се односи на планирање инвестиција.

Донет је и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2021. годину, и којим је Скупштини града Краљева предложено доношење ове одлуке.

Већници су донели Решење о измени Решења Градског већа града Краљева о преусмеравању апропријација број 011-312/2021-I од 22.10.2021. године.

Чланови Градског Већа донели су три закључка о давању сагласности на продају стечајних дужника, и то Концерн Фабрика вагона Краљево АД – Одржавање ДОО Краљево – у стечају, Концерн Фабрика вагона Краљево АД – ФВК Турс ДОО Краљево – у стечају и Концерн Фабрика вагона Краљево АД – Алатница ДОО Краљево – у стечају, на заједничку продају стечајних дужника са осталим правним лицима из система ФВК и на закључење уговора о регулисању међусобних односа у вези спровођења заједничке продаје стечајних дужника из система ФВК.

Print Friendly, PDF & Email