На педесет трећој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 19. новембра 2021. године, којом је председавао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, чланови Већа су разматрали двадесет тачака и донели 11 закључака, осам решења и један Правилник.

Већници су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће односно о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за октобар ове године.

На овој седници донети су и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о новчаној помоћи незапосленим породиљама и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на једнократну новчану накнаду за прворођено дете.

Такође, Веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за социјални рад, коју је донео Управни одбор установе, као и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о образовању Савета за социјалну заштиту града Краљева.

Већници су се позитивно изјаснили и у вези са Закључком којим се утврђује Предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији града Краљева.

На 53. седници Градског већа донети су закључци којима се утврђују предлози решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ односно директор Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево.

Чланови Градског већа града Краљева су донели и решења о усвајању коначне листе крајњих корисника бесповратних средстава пријављених на јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Краљева за 2021. годину, затим о додели средстава за замену постојећих котлова индивидуалних система грејања који користе угаљ или дрва котловима на гас или пелет у овој години на територији града Краљева, као и Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Решење Градског већа града Краљева о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 17.250.000,00 динара за финансирање посебних програма из области спорта, као и Закључак о уређивању награђивања противградних стрелаца са територије града Краљева такође су добили гласове чланова Градског већа.

На седници одржаној 19. новембра, Градско веће је донело решења о отуђењу катастарских парцела – број 5297/158 КО Краљево Предузећу „Електромонтажа“ доо Краљево, број 262/1 КО Чибуковац Предузећу „TAL-AS KV“ доо Краљево, број 411/120 КО Рибница у корист Миодрага Миленковића из Краљева – ради формирања грађевинске парцеле, број 4212/2 КО Краљево у корист Радојка Јанића из Краљева – као земљишта за редовну употребу објекта, број 3032/2 КО Годачица у корист Зоре Трифуновић из Краљева – као земљишта за редовну употребу објекта.

Чланови већа су гласали и за Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање запослених у образовању града Краљева, а донели су и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације „Ново градско гробље у Јарчујку“.

Print Friendly, PDF & Email